21 Ocak 2014 Salı

Kur'an'da Dua Ayetleri-2

Kur'an'da Dua Ayetleri-2

12. Sure (Yûsuf Suresi), 33. Ayet
Yûsuf, "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum" dedi.
12. Sure (Yûsuf Suresi), 34. Ayet
Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
12. Sure (Yûsuf Suresi), 101. Ayet
"Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 35. Ayet
Hani İbrahim demişti ki: "Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 36. Ayet
"Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 37. Ayet
"Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe'nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 38. Ayet
"Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 39. Ayet
"Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 40. Ayet
"Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 41. Ayet
"Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla."
14. Sure (İbrâhîm Suresi), 44. Ayet
(Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, "Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim" diyecekler. Onlara şöyle denilecek: "Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?"
17. Sure (İsrâ Suresi), 24. Ayet
Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."
17. Sure (İsrâ Suresi), 80. Ayet
Deki: "Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver."
18. Sure (Kehf Suresi), 9. Ayet
Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın?
18. Sure (Kehf Suresi), 10. Ayet
Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, "Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" demişlerdi.
19. Sure (Meryem Suresi), 1. Ayet
Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.
19. Sure (Meryem Suresi), 2. Ayet
Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.
19. Sure (Meryem Suresi), 3. Ayet
Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.
19. Sure (Meryem Suresi), 4. Ayet
O şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım."
19. Sure (Meryem Suresi), 5. Ayet
"Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"
19. Sure (Meryem Suresi), 7. Ayet
(Allah şöyle dedi:) "Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik."
19. Sure (Meryem Suresi), 8. Ayet
Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?"
19. Sure (Meryem Suresi), 9. Ayet
(Vahiy meleği) dedi ki: "Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım."
19. Sure (Meryem Suresi), 10. Ayet
Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi.
20. Sure (Tâhâ Suresi), 25. Ayet
Mûsâ dedi ki: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 26. Ayet
"İşimi bana kolaylaştır."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 27. Ayet
"Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 29. Ayet
"Bana ailemden birini yardımcı yap,"
20. Sure (Tâhâ Suresi), 30. Ayet
"Kardeşim Hârûn'u."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 31. Ayet
"Onunla gücümü artır."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 32. Ayet
"Onu işime ortak et."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 33. Ayet
"Seni çok tespih edelim diye",
20. Sure (Tâhâ Suresi), 34. Ayet
"Seni çok zikredelim diye."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 35. Ayet
"Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin."
20. Sure (Tâhâ Suresi), 113. Ayet
İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar, yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
20. Sure (Tâhâ Suresi), 114. Ayet
Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. "Rabbim! İlmimi arttır" de.
21. Sure (Enbiyâ Suresi), 112. Ayet
(Peygamber), "Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân'dır" dedi.
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 26. Ayet
(Nûh), "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi.
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 28. Ayet
Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: "Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamd olsun" de.
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 29. Ayet
Yine de ki: "Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın."
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 38. Ayet
"Bu, Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız."
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 39. Ayet
O peygamber, "Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi.
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 93. Ayet
De ki: "Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma."
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 97. Ayet
De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım."
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 98. Ayet
"Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 117. Ayet
Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.
23. Sure (Mü'minûn Suresi), 118. Ayet
De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!"
26. Sure (Şuarâ Suresi), 83. Ayet
"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat."
26. Sure (Şuarâ Suresi), 84. Ayet
"Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl."
26. Sure (Şuarâ Suresi), 85. Ayet
"Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle."

http://kuranhalkasi.blogspot.com.tr/2014/01/kuranda-dua-ayetleri-1.html
http://kuranhalkasi.blogspot.com.tr/2014/01/kuranda-dua-ayetleri-2.html
http://kuranhalkasi.blogspot.com.tr/2014/01/kuranda-dua-ayetleri-3.html

Hiç yorum yok: